Tiskové zprávy

Archiv newsletterů

KATEDRA ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ A OCHRANY OBYVATELSTVA, ČVUT V PRAZE se představí na Future Forces 2024

19-02-2024

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva, ČVUT v Praze představí práci svých vědeckých týmů:

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva interdisciplinárně propojuje studium ve zdravotnických a bezpečnostních oborech. Katedra spolupracuje s řadou špičkových tuzemských a zahraničních pracovišť v daném oboru v rámci výuky a řešení vědecko-výzkumných projektů. Katedra nabízí:

Katedra nabízí vzdělávání v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech:

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva (Bc.), Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (Bc.), Fyzioterapie (Bc.), Radiologická asistence (Bc.), Zdravotnické záchranářství (Bc.), Civilní nouzové plánování (Ing.), Aplikovaná fyzioterapie (Ing.), Biomedicínské laboratorní metody (Ing.) a Civilní nouzová připravenost (Ph.D.).

 

Vědecké týmy katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

 Nové trendy v medicíně katastrof a ochraně obyvatelstva

Zajišťuje výzkum a vývoj v oblastech: krizového řízení, ochrany obyvatelstva, krizového zdravotnictví a medicíny katastrof, CBRN látek, bezpečnosti a akceschopnosti složek IZS využitím osobních dohledových systémů, zefektivnění použití AED a systému first responderů v ČR.

Biomechanika a asistivní technologie

Zajišťuje výzkum a vývoj v oblastech: metody a SW pro měření a zpracování pohybových a fyziologických dat, konstrukce mechatronických systémů určených k měření biomedicínských a environmentálních dat, metody záznamu a zpracování dat z trenažérů a AR/VR, metody a SW pro záznam a zpracování environmentálních dat, konstrukce asistenčních pomůcek, konstrukce HW nositelných a přenosných systémů, ICT pro biomedicínské aplikace, aplikace AI v zpracování biomedicínských a environmentálních dat.

Zdravotnické technologie pro vesmírné aplikace

Zajišťuje výzkum a vývoj v oblastech: metody a SW pro měření a zpracování pohybových a fyziologických dat v kontextu vesmírných aplikací a analogových misích, návrh mechatronických částí asistenčních a ergonomických pomůcek pro analogové a vesmírné aplikace, metody záznamu a zpracování dat z trenažérů a AR/VR, konstrukce nositelných a přenosných systémů, ICT, aplikace AI v zpracování biomedicínských a environmentálních dat. Vývoj systémů a metod je v souladu s technickými standardy ECSS (European Cooperation for Space Standardization).

Fyzikální a robotické léčebné postupy v rehabilitační medicíně

Zajišťuje výzkum a vývoj v oblastech: metodiky a léčebných schémat za využití jednotlivých robotických systémů v klinické praxi, aplikace robotických postupů v dětském věku se zaměřením na rehabilitaci vrozených vad, fototerapie při postižení pohybového aparátu, interakce ionizujícího a neionizujícího záření, hodnocení vlivu aplikace inovativních asistivních technologií v rámci komplexní rehabilitační péče.

Více informací na www.fbmi.cvut.cz

Navštivte stánek Katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva ČVUT v hale 2 na výstavě Future Forces, 16. - 18. 10. 2024.